Madenin Yaşam Döngüsü

Strateji ve İş Geliştirme
1-2 Yıl
Hedef Projelerin Kazandırılması

Stratejik hedeflere uygun hedef projelerin şirkete katılması.

8-10 Yıl
Bulma ve Tanımlama

Arama, numune alma ve cevher analiz ederek fizibilite çalışması gerçekleştirme.

Maden Arama
Proje
1-3 Yıl
Planlama ve İnşaat

İzin ve lojistik çalışmalarını takiben madencilik için inşaat sürecine geçme.

10-30 Yıl
Madencilik

Maden cevherini çıkarma

Operasyon
Geri Kazanım
1-2 Yıl
Sahayı geri kazanma

Madenciliğin tamamlanmasıyla birikte sahayı yine doğaya kazandırma.