Sosyal Etki Yönetimi ve Uygulamaları

Sürdürülebilir Kalkınma Projeleri

Demir Export A.Ş. Sürdürülebilir Kalkınma Projeleri; yerel ya da ulusal topluluklar üzerinde sosyal, çevresel, ekonomik, eğitimsel, teknolojik ilerlemeye ve gelişime yönelik sürdürülebilir uygulamaları hedeflemektedir.

Tohum Otizm Vakfı ile ‘Sınıf Donanımı’ İşbirliği

Tohum Otizm Vakfı'nın Türkiye'nin birçok noktasında hayata geçirdiği ‘Sınıf Donanımı Projesi’nin Soma Ayhan Şahenk Ortaokulu, Sivas Kangal Atatürk İlkokulu ve Divriği Danacı Sadık Özgür İlkokulu’nda açılışlarını gerçekleştirmek üzere destek olduk. Otizmli çocukların uygun eğitim olanaklarına ulaşmalarını sağlamak, özellikle günlük yaşamlarını sürdürebilmelerine yönelik gereksinimlerini karşılamak üzere kurgulanan projeye materyal desteği sağlanmış ve sınıflar özel çocuklarımızla buluşturulmuştur.

Kendin Yap

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Soma İlçe Milli Eğitim Müdürülüğü’nce yürütülen “Soma Kendin Yap Projesi”ne Demir Export iştirakçi olarak katılmıştır. Proje, eğitim çağında olan ve özellikle 6 – 14 yaş arası çocukların algoritmik düşünme, robotik kodlama ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilmiştir. ’Kendin Yap’ atölyelerinin kurulması ve bu atölyede görev alacak nitelikli bir eğitim kadrosunun oluşturulmasını hedeflenmiştir.

Sivas Kangal Elkondu Köyü Güneş Panelleri Sistemi Kurulumu

Demir Export A.Ş. Sosyal Yönetim Politikası, sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla yöre sakinleri, resmi kurumlar, çalışanlar, alt yükleniciler ve diğer paydaşlarla iş birliği yapmayı hedefler. Bu kapsamda, Sivas Kangal Elkondu Köyü Muhtarlığı tarafından yürütülen köye içme suyu sağlama projesine, sondaj kuyusunun açılması ve güneş panellerinin kurulumundadestek sağlanmıştır.

Hızlı Etki Projeleri

Hızlı etki projeleri; madencilik faaliyeti yürütülen bölgelerde bulunan yerel ve ulusal toplulukların öncelikli sosyal, ekonomik, yapısal, çevresel ya da teknolojik ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yerel yönetimlerle beraber bu ihtiyaçların ivedilikle çözümüne yönelik üretilen projelerdir.

Erzurum İspir Yatılı Bölge Okulu Kız – Erkek Dinlenme Salonu Dizaynı

Demir Export A.Ş. sponsorluğunda, Erzurum İspir Yatılı Bölge Orta Okulu pansiyonu dinlenme odalarının yenileme çalışmaları tamamlanarak 09.02.2022 tarihinde açılışı gerçekleştirilmiştir.

Nevşehir Avanos Mahmat Köyü Hibe Destekleri

Demir Export A.Ş. tarafından Kaş Altın Madeni etki alanında bulunan Mahmat Köyü’ne muhtarlık ile yapılan ihtiyaç belirleme çalışmaları sonrası; köy içi güvenlik kamerası kurulumu, buğday selektör binasının yenilenmesi ve Şehit Murat Koç İlk -Ortaokulu bahçe duvarının tel çit ile yükseltilmesi konularında destek sağlanmıştır.

Sivas Divriği Cemevi ve Kültür Merkezi Galoş Makinası Desteği

Divriği Cemevi ve Kültür Merkezi Yönetim Kurulu tarafından iletilen talep dilekçesine istinaden özellikle pandemi döneminde ihtiyaç duyulan iki adet galoş makinası için hibe desteği sağlanmıştır.

,

  • Paydaş Katılım Planı
  • Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Emniyeti Yönetim Planı
  • Toplumsal Kalkınma Planı
  • Şikayet ve Geri Bildirim Yönetimi
  • Akış Şeması

Şikayet ve Geri Bildirim Prosedürü

 

Paydaş Katılım Faaliyetleri

Faaliyet gösterdiğimiz her sahada paydaşlarımızla açık iletişim kurarak aldığımız öneri, geri bildirim ve fikirlerle çalışmalarımızı etkin bir şekilde yönlendiriyoruz.

Maden aramadan başlayarak kapanış safhasına kadar her aşamada paydaşlarımızın katılımıyla devam eden sürekli ve şeffaf iletişim ile saha çalışmalarının sağlıklı ilerlemesinin yanı sıra maden faaliyetlerinin olası etkilerini önleme, toplumsal kalkınma, toplum sağlığı ve güvenliği konularının sürdürülebilir bir şekilde ele alınmasını sağlıyoruz.

Soma Yer Altı Eğitim Ocağı

Eğitim Ocağı Vehbi Koç Vakfı, Demir Export A.Ş. ve Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) işbirliğiyle Soma’da hayata geçirilmiştir.

Soma havzasında madencilik sektörüne deneyimli ve teknik açıdan eğitimli eleman yetiştirmeyi hedefleyen eğitim ocağı, CBÜ Soma Meslek Yüksekokulu kampüsünde tahsis edilen arazide, 2015 yılında açıldı. Yüksekokulun ilgili bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin, maden ocaklarında işe başlayacak işçilerin ve şirket çalışanlarının eğitim göreceği ocak, gerçek bir maden ocağında bulunan ekipmanla donatılmıştır.

Maden çalışanlarının bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması, madenlerde alınması gereken önlemler ve iyi uygulamalar hakkında fikir sahibi olmalarının sağlanması, iş güvenliği bilincinin yerleştirilmesi ve bu bilinçle çalışma alışkanlığı edinilmesi projenin en önemli hedefleri arasındadır.

,
 
 

Burada Cevher Var: Kangal Koç Anadolu Lisesi Mesleki Tanıtım Söyleşisi

Kangal Koç Anadolu Lisesi 12.Sınıf öğrencilerine; üniversite sınavına hazırlık aşamasında ve sınav sonrasında kariyer bilincini oluşturmak, madencilik sektörünü tanıtmak ve ayrıca bu sektörde birlikte çalıştığımız mesleklerin tanıtımını yapmak amacıyla sunumlar gerçekleştirilmiştir.

 

Burada Cevher Var: İspir Anadolu Lisesi Mesleki Tanıtım Söyleşisi

Üniversite sınavına hazırlık aşamasındaki İspir Anadolu Lisesi öğrencilerind,sınav sonrası için kariyer bilinci oluşturmak, madencilik sektörünü - tanıtmak ve ayrıca bu sektörde birlikte çalıştığımız mesleklerin tanıtımını yapmakamacıyla sunumlar gerçekleştirilmiştir.

 
 

İspir Ağır ve Tehlikeli İşlerde Topoğraf Hizmetleri Eğitimi

Demir Export A.Ş. ve İspir İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile bölgedeki işgücü potansiyeline iş sağlığı ve güvenliği farkındalığının oluşturulması ve sertifikasyon kazandırılması amacıyla eğitim programları başlatılmıştır.

Mahmat Şehit Murat Koç İlk/Ortaokulu Toplum Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Kaş Altın İşletmesi yakınında Şehit Murat Koç İlk-Ortaokulu’nda tüm sınıfların ve öğretmenlerin katılımı ile trafik ve yol güvenliği, toplum sağlığı güvenliği ve madencilik faaliyetleri ile ilgili bir eğitim gerçekleştirilmiştir.