Prensipler

Biz geleceği sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz...

Çevreyi tüm canlıların ortak yaşam alanı olarak gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak gören felsefemizden hareketle dünyadaki en iyi uygulamaları örnek alarak büyümeyi benimsiyor ve hedeflerimizi aşağıdaki temel çevre prensiplerimize sadık kalarak geliştirmeyi sürdürüyoruz. 

 • Tüm faaliyetlerimizde iklim değişikliği ve sürdürülebilirliği öncelikli kılmak,
 • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanılmasını sağlayıp, kirliliği kaynağında önlemek,
 • Atıkların yeniden kullanımı ve geri kazanımına öncelik vermek ve çalışanlarımız ile toplumun çevre bilincini arttırmak,
 • Çevresel riskleri etkin bir biçimde yöneterek sürekli iyileştirmek,
 • Faaliyet ile etki alanlarında biyoçeşitliliği ve kültürel mirası korumak,
 • Madencilik sahalarımızın doğaya yeniden kazandırılmasını sağlamak,
 • Yeni yatırımların çevresel risklerini ve etkilerini, projelendirme aşamasından yaşam döngüsü sonuna kadar, ulusal/uluslararası standartlar kapsamında değerlendirip, çevreye duyarlı işletmelerin kurulmasını ve yürütülmesini sağlamak,
 • Faaliyetlerimizde, Türk Çevre Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uymak ve uluslararası standartlar ile en iyi uygulamaları gerçekleştirmek,
 • Çevresel faktörleri ve riskleri etkin bir şekilde kontrol eden çevre yönetim sistemine çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ile müteahhitlerimizin de uyumunu sağlamak,
 • Proje öncesi ayrıntılı inceleme (due dilligence) süreci kapsamında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) standartlarına göre ‘Korunan Alanlar’ statüsündeki yerler dikkate almak, bu yerlerden kaçınmak, kaçınılma mümkün olmaz ise IUCN’in bu kapsamda hazırladığı ve uyguladığı “Azaltım Hiyerarşisine” (Mitigation Hierarchy) göre çalışmalar yürütmek,
 • Bununla birlikte UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bölgeleri dikkate almak, ruhsatlı alanların içinde kalsa bile bu bölgelerde projelendirme yapmama ilkesi benimsemektir.

Görüş ve Önerilerinizi Bize İletebilirsiniz.