Çevre Eğitim ve Uygulamaları

1. Çevre Stratejisi ve Politikası Bilgilendirme Eğitimi

2. ISO 14001-2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimi

3. ISO 14001-2015 kapsamındaki plan, prosedür ve uygulamalar hakkında bilgilendirme

 • Çevre tatbikatları ve çevre acil durum ekipleri tanıtımı
 • Çevresel uygunsuzluk bildirim yönetimi

4. ISO 14064 Karbon Ayak İzi Eğitimi

 • Karbon ayak izi bilinçlendirmesi
 • Verimli doğal kaynak kullanımı
 • Kişisel Karbon Ayak İzi bilinçlendirmesi

5. Sıfır Atık Yönetimi Eğitimi

 • Sıfır Atık Nedir?
 • Sıfır atık ile hedefler
 • Sıfır atık ekipmalarının tanıtımı
 • Atık oluşum noktalarında atıkların ayrıştırılması

6. Atık Yönetimi Eğitimi

 • Tehlikeli Atık Nedir?
 • Tehlikesiz Atık Nedir?
 • Tıbbi Atık Nedir?
 • Atık Yönetimi
 • Tehlikeli atıkların geçici depolanması

7. ISO 14064 Karbon Ayak İzi Eğitimi

 • Karbon ayak izi bilinçlendirmesi
 • Verimli doğal kaynak kullanımı
 • Kişisel Karbon Ayak İzi bilinçlendirmesi

8. Yaban Hayatı Eğitimi

 • Bölgedeki yaban hayvanlarının tanıtılması
 • Yaban hayvanları ile karşılasılması durumunda yapılması gerekenler
 • Kara kaçak avcılık faaliyetlerinin önlenmesi için yapılması gerekenler
 • Yaban hayvanı insan çatışmaları konularında bilinçlendirme

9. Biyoçeşitlilik Eğitimi

 • Bölgedeki endemik türlerin tanıtılması
 • Yerel halkın bilinçlendirilmesi

10. Kültürel Miras Eğitimi

 • Bölgedeki kültürel miras alanalarının tanıtılması
 • Kültürel miras bulunması halinde izlenmesi gereken yol

Kaynak Kullanımında Verimlilik Yönetimi

Atıksu Geri Kazanımı 

Eynez I Yer Altı Kömür İşletmesi’nde 330.000 metreküp su geri kazanılarak yeniden kullanılmıştır.

 

Atık Geri Dönüşümü

Bakırtepe Altın Madeni İşletmesi’nde 207.000 ton pasa malzemesi yığın liç inşaatında dolgu malzemesi olarak kullanılarak yeniden kazanılmıştır.

Eynez Yer Altı Kömür İşletmesi’nde 119.400 ton kül, yer altında kömürün yangınla mücadelesinde kullanılarak yeniden kazanılmıştır.

Biyoçeşitlilik

Sürdürülebilir kalkınmanın temellerinden biri de biyolojik çeşitliliğin korunmasıdır. Bu bilinçle, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde, faaliyet gösterilen Divriği, Kangal ve Soma bölgelerindeki beş okulda çevre bilincini geliştirmeyi hedefleyen, biyolojik çeşitlilik konusunda farkındalık yaratabilecek  etkinlikler gerçekleştirildi.

Kangal Çetinkaya İlkokulu’nda, Divriği Mustafa Necati İlkokulu’nda, Cenkyeri Cumhuriyet Ortaokulu’nda, Erdoğan Demirören İlkokulu’nda ve Tülin Demirören Anaokulu’nda öğretmenlere  “Doğa Arkadaşımın Kutusu” oyunu eğitimi verildi. Öğretmenler aracılığıyla çocuklara ekolojik oyunlarla ulaşmayı hedefleyen bu eğitimle; “Türkiye’nin Biyolojik Çeşitliliği”, “Doğayla Yeniden Bağ Kurma” ve “Yakın Çevremizdeki Doğayı Keşif” başlıkları üzerinden oyunlu bir eğitim etkinliği gerçekleştirildi.

Bakırtepe Altın Madeni İşletmesi’nde ve İspir Bakır-Çinko Madeni İnşaat Sahası’nda bölgedeki yaban hayatı ve çalışma esnasında yaban hayvanları ile karşılaşılması durumunda doğru davranış yaklaşımları konusunda eğitimler verildi.

İspir Bakır-Çinko Madeni proje sahasında 2018 ve 2019 yıllarında Doğa Koruma Merkezi ile “Maden Alanındaki Türlerin ve Uygun Alanların Tespiti” çalışması ile  “Hedef Türleri Koruma ve İzleme Projesi” gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışma, benzerlerine örnek teşkil edebilecek önemli bir biyoçeşitlilik çalışmasıdır.

Çalışma kapsamında;

 • Mayıs ve Temmuz 2021 aylarında, hedef kuş ve kelebek türlerine yönelik izleme çalışmaları yapıldı,
 • Mayıs 2021 döneminde saha içinde bulunan öncelikli kuş türlerinden alaca sinekkapan yuvaları hazırlanmış ve alana yerleştirildi,
 • Yöre halkına ve Demir Export çalışanlarında farkındalık yaratmaya yönelik eğitim çalışmaları uygulandı,
 • 2020 yılının sonunda alana yerleştirilen fotokopanlarla alandaki büyük memeli türlerine yönelik ilk veriler toplandı,
 • Haziran ve Temmuz 2021 döneminde alandaki hedef bitki türlerine yönelik saha çalışmaları yapıldı,
 • Sahada büyük memeli türlerine yönelik fotokapanlarla izleme çalışmaları devam etmektedir.

İspir Bakır-Çinko Madeni ve Bakırtepe Altın Madeni projeleri kapsamında yapılan biyoçeşitlilik çalışmalarında tespit edilen endemik türlerin tohumları toplatılarak, rehabilitasyon aşamasında kullanılmak üzere Ankara’da bulunan Tohum Gen Bankası’na teslim edilmiştir.

Kangal Kömür İşletmesi’nin faaliyet alanında toplam 1.500.000 adet ağaç dikilerek doğaya yeniden kazandırma çalışması gerçekleştirilmiştir.

İklim Değişikliği Yönetimi

2019 yılı ve 2020 sera gazı emisyonları,  ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyonları Raporlama Standardı çerçevesinde emisyon raporları uluslararası bir kuruluş olan BSI tarafından doğrulanmıştır. Böylece belirlenen kurumsal karbon ayak izi baz alınarak, karbon azaltım projeleri geliştirilmektedir.