Tarihçe

1957
Koçtaş ile Tetico ortaklığında Demir Limited Şirketi kuruldu.
Şirket ünvanı Demir Export A.Ş. Olarak değiştirildi.
1958
1958
Sivas Çetinkaya`da demir cevheri üretimi ve yurtiçi/yurt dışı satış faaliyetleri ile Sivas Divriği'de dekapaj taahhüt işleri başladı.
Sivas Otlukilise, Balıkesir Şamlı ve Eğmir`de demir madeni ruhsat sahalarının yanı sıra Giresun Harşit`te kurşun ve çinko maden ruhsat sahaları devralındı.
1970
1976
Çanakkale bölgesinde, linyit kömürü dekapaj taahhüt işlerine başlandı.

Türkiye Kömür İşletmesi`nin açtığı Soma Işıklar Panosu kömür üstü dekapaj taahhütü ihalesi kazanıldı.

1980
1983
Giresun Harşit Kurşun Çinko İşletmesi`nde baz metal konsantresi üretimine ve ihracatına başlandı.
Maden arama faaliyetlerine odaklanma kararı alınarak Giresun Lahanos, Killik ve Güney Espiye bakır projeleri üzerinde çalışmalara başlandı.
1985
1989
Türkiye`de bir termik santralin kömür tedariğinin özel sektör tarafından yapılmasının ilk örneği olan Kangal Termik Santrali kömür üretimi ve teslimi ihalesi kazanıldı.
Giresun Lahanos Bakır İşletmesi`nde bakır konsantresi üretimine ve ihracatına başlandı.
1992
2003
Birleşik Arap Emirlikleri sınırları içerisinde kırma taş üretimine yönelik yatırım yapılmasına ve şube açılmasına karar verildi.
Bursa Harmancık ve Güdecek krom sahalarından parça ve konsantre krom üretimine ve ihracatına başlandı.
2007
2011
Türkiye Kömür İşletmeleri`nin açtığı Manisa Soma Eynez Doğu yer altı kömür üretimi ihalesi kazanıldı. Demir Export A.Ş. - Fernas İnşaat A.Ş. Adil Ortaklığı kuruldu.
Kangal Termik Santrali`nin özelleştirilmesi sonrasında yenilenen kömür üretimi ve teslimi ihalesi yeniden kazanıldı. Sivas Bakırtepe Altın Projesi`nde yatırım kararı alındı. Divriği Demir İşletmesi mücavirinde faaliyet gösteren Ferrocom Madencilik satın alındı. Erzurum İspir sahasında bakır-çinko cevherleşmesi keşfedildi.
2013
2015
Türkiye`nin en modern yer altı kömür madeni olan Eynez Kömür İşletmesi`nde kömür üretimi başladı.
Türkiye`nin ilk %100 yerli sermayeli altın madeni olan Bakırtepe Altın İşletmesi`nde ilk dore dökümü gerçekleştirildi.
2016
2017
45 yıl aradan sonra, Türkiye`nin en kaliteli demir cevheri üreticisi olan Divriği Demir İşletmesi`nden Avrupa`ya ihracat başladı.
Demir Export - Fernas İnşaat ortak girişimi, Türkiye Kömür İşletmeleri`nin Eynez Havzası`ndaki ruhsat sahaları için açtığı ihalede, 86073 no`lu ruhsat sahasını (Eynez 2) devralmaya hak kazandı.
2018
2019
Eynez 2 projesi için DEFAŞ Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Kuruldu, ruhsat devri gerçekleşti ve yatırım dönemi başladı.
İspir Bakır - Çinko Projesi`nde yatırım kararı alındı.
2020
2021

İrlanda Inis Altın Projesi

Eynez II - Defaş Yer Altı Kömür İşletmesi Faaliyete Geçti

2022
2023

İspir Bakır Çinko İşletmesi Üretime Başladı