Strateji

Operasyonel Verimlilik
Süreçlerimizi dijital teknolojiler ile destekleyerek daha verimli hale getirmek ve maliyetleri azaltmak.

Porföyü Zenginleştirme
Karmaşıklık maliyetlerini yöneterek, kapsam ekonomisi kazandırma odaklı bir ürün portföyü oluşturmak. Baz ve değerli metal projeleri ile büyümek.

YurtDisindaFaaliyet2

Yurt Dışında Faaliyet
Madencilik tecrübemizi ülke sınırlarının ötesine taşıyıp yurt dışında proje geliştirmek, işletme açmak ve uluslararası bir madencilik firması olmak.

Yetkin İnsan Kaynağı
Yetkin insan kaynağı için çekim merkezi olmak, yeni yetkinlikler kazanmak ve yüksek çalışan bağlılığı sağlamak.

Sürdürülebilirlik
İş sağlığı ve güvenliği ile faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etki başta olmak üzere çevresel ve sosyal konuların yönetiminde paydaşlarımızla birlikte harekete etmek.