İnsan Kaynakları Uygulamaları

İnsan kaynakları politikamız yenilikçi ve çalışan deneyimi odaklıdır. Stratejimizi şekillendirirken çıkış noktamız ekip arkadaşlarımızın ve paydaşlarımızın görüş, değerleri ve önerileri olmaktadır. 

Yıl içinde gerçekleştirilen: 
• ‘Çalışan Bağlılığı Araştırması’nın sonuçları,
• Alınan açık uçlu yanıtlar,
• Ekiplerimizle yaptığımız içgörü görüşmeleri, 
• Alınan geri bildirimler,
ve diğer bütün anketlerin sonuçları göz önünde bulundurularak 3 temel başlıkta topladığımız İnsan Kaynakları Uygulamaları’mızı oluşturuyoruz.