Divriği Demir İşletmesi

Divriği, Sivas

Sivas'ın güneydoğusunda il merkezine 174 km mesafede, Divriği İlçesi’nin yaklaşık 9 km kuzeyinde yer almaktadır.

2003’ten beri faaliyet

Divriği Demir İşletmesi üretime 2003 yılında başlamış ve günümüzde de devam etmektedir.?

Türkiye’nin En Kaliteli Demir Cevheri

İşletmede, yıllık 500 bin ton üretim kapasitesi ile parça ve toz demir cevheri üretilmekte, ürünlerin %75’i yurt dışına ihraç edilmektedir.

500.000 ton Yıllık Üretim Kapasitesi

İşletmenin mevcut yıllık üretim kapasitesi 2014 yılı sonunda devreye alınan yeni zenginleştirme tesisi ile birlikte yıllık 500.000 tona yükselmiştir.

171 Kişilik Ekip

171 kişilik ekibimiz, kurum çalışma kültürümüzün gerekliliği olan İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre konularında uluslararası standartlara uygun üretim anlayışı benimsemiş olup, ülkemiz madenciliğine değer sunmaya devam etmektedir. Alt yüklenicilerimiz ile birlikte 400 kişiye iş imkanı sunulmaktadır.