Staj ve İşe Alım

İçindeki Cevheri Keşfet

Üniversiteler ile yapılan iş birlikleri kapsamında “İçindeki Cevheri Keşfet” sürecimiz ile staj programlarımıza dahil olan stajyerlerimiz işe alım sürecimizdeki tüm aşamalardan geçerek aday havuzumuzda yer almaktadır. Bu süreçde stajyerlerimize iyi bir deneyim yaşatmayı hedefliyor programın içinde eğitim, etkinlik ve farklı aktivitelere de yer veriyoruz.

SOM (Success of Mine)

SOM (Success of Mine); 0-3 yıl deneyimli Maden ve Jeoloji Mühendislerine yönelik işe alım projemizdir. İlkini 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz SOM ile beraber; genç yeteneklerin tespit edilmesini sağlayarak geniş bir aday havuzu oluşturduk ve hem şirket kültürümüze uyum sağlayabilecek genç arkadaşlarımıza daha hızlı ulaştık hem de işe alım sürecimizi 5 kat hızlandırdık. Diğer yandan öğrencileri ve Demir Export Yöneticilerini bir araya getirerek bizleri daha iyi tanımalarını sağladık.

SOM projemizin iyi uygulama seçilmesi ile Koç Topluluğu İyi Uygulamalar Günü’nde projemizi diğer topluluk şirketleri ile paylaşma imkanı bulduk.

Üniversite iş birlikleri çerçevesinde farklı kampüs faaliyetleri ile sektördeki yetenekli arkadaşlarımızı aramıza katma imkanı buluyoruz.

AİLEDEN

İstihdam edilen tüm çalışma arkadaşlarımızın dahil olduğu “AİLEDEN” işe uyum (onboarding) oryantasyon süreci ile tüm yeni çalışma arkadaşlarımız hem şirketi hem de farklı birimlerden çalışma arkadaşlarını tanıma imkanı buluyor hem de kendilerine atanan buddy ile alışma sürecininde destek vermeye devam ediyoruz.

Seçme ve yerleştirme süreci ile, fırsat eşitliğini ön planda tutan bir istihdam politikası ile pozisyonun gerektirdiği niteliklere uygun eğitim, teknik bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip insan kaynağının şirketimize kazandırılması hedeflenmektedir. İşe alım süreçlerimizde en önemli kriterlerimizden biri adayın yetkinlikleridir.

Adaylara pozisyonun gereklerine uygun olarak değerlendirme araçlarının tümü veya birkaçı uygulanır. Bunlar İngilizce testi, yetkinlik bazlı mülakat, kişilik envanteri, değerlendirme merkezi uygulamaları (üst düzey istihdamlar için) ve referans araştırmasıdır.

Demir Export ve Koç Topluluğu kurum kültürüyle uyumlu bireyler, “doğru pozisyona doğru aday” yaklaşımıyla seçilmektedir. Tüm açık pozisyonlar öncelikli olarak iç ilan sisteminde yayınlanmaktadır.

<