İnsan Kaynakları Politikası

İnsan ve doğaya saygı felsefesinden hareketle ekonomik ve sosyal kalkınmanın, çevresel koruma ile bütünleşen sürdürülebilir bir madencilik politikasını benimseyen Demir Export, sektörüne sağladığı doğrudan katkının yanı sıra, hem bölgesel ve hem de genel istihdama önemli katkılar sunmaktadır. 

Faaliyet sahalarında operasyonlarını gerçekleştirirken, paydaşlarının kendisinden beklentilerini karşılıklı diyalog ve geri bildirim mekanizmaları vasıtasıyla aktif olarak değerlendirmekte ve bunları dikkate alarak beklentileri en üst düzeyde karşılamaya çalışmaktadır.

Demir Export’un gerçek sermayesi insan kaynağıdır. 

Ulusal ve uluslararası standartlarda kabul gören en iyi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçiren Demir Export, çalışanlarından aldığı geri bildirimler ile faaliyetlerine ve geleceğine yön vermeyi ilke edinmiştir.