Bize Ulaşın

Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz:

Irk,

Etnik köken,

Siyasi düşünce,

Felsefi inanç,

Din, mezhep veya diğer inançlar,

Kılık ve kıyafet,

Dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,

Sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,

Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,

Biyometrik ve genetik veriler.