Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Başarının sadece ekonomik ve teknolojik özelliklere odaklı yapısı bir eski zaman klasiği olarak geçmişe gömüldü. Artık başarılı üretimin olmazsa olmaz parametrelerinden biri de sürdürülebilirliktir.

Sürdürülebilirlik, ulusal ve uluslararası standartlara uyum Demir Export’un her faaliyetinin merkezinde yer alır.

Demir Export çalışan sağlığını ve güvenliğini emniyete almanın yanında çevresel ve sosyal etkilere de hassasiyetle yaklaşmayı ve bu alanlara katkıda bulunmayı önemser.