Yetenek, Performans ve Ücret Yönetimi

Gelişim de Gelecek de Bizde / Gelişim Her Yerde

Eğitim - Gelişim planlamamızda ilk olarak, öncelikli gelişim ihtiyaçlarını belirleriz. Bu süreçte işin gerektirdiği ya da şirket içinde yapılan değerlendirmeler (bunlar Performans Değerlendirme, 360 Derece Yetkinlik Değerlendirme) neticesinde belirlenen öncelikli alanlarla beraber, çalışanın kariyer planı da göz önünde bulundurularak gelişim alanları gündeme alınmaktadır.

Bu anlayış ile çalışanlarımızın gelişimleri sürekli olarak desteklenmekte, Koç Akademi 'nin sunduğu zengin öğrenme kaynaklarının yanı sıra her yıl eğitim ve gelişim faaliyetlerine önemli bir bütçe ayrılmaktadır.

Potansiyel havuzunda yer alan çalışma arkadaşlarımız; performans sonuçları, yönetici görüşü ve yetkinliğe dayalı değerlendirme süreçleri ile belirlenmektedir. Bu çalışanlarımız Lider Geliştirme, MBA, Yabancı Dil Programları ile geleceğe hazırlanmakta, düzenli olarak yapılan İnsan Kaynakları Planlama toplantıları ile potansiyel çalışanların kariyer planları takip edilmektedir.

Dexchange / Talent in Mine

Dexchange / Talent in Mine ‘Yetenek Yönetimi’ sürecimiz ve Dexchange rotasyon sürecimiz ile çalışma arkadaşlarımızın gelişimini desteklemekte ve süreçleri şeffaf olarak yürütmekteyiz. Ekip arkadaşlarımız farklı çalışma ve gelişim alanlarına fırsat sunan program ile uzmanlık alanlarını çeşitlendirme ve yeteneklerini bambaşka faaliyet alanlarında sergileme fırsatına sahip oluyor.

Tersten Bak

Tersten Bak ile 1990 doğumlu ve üzerindeki çalışma arkadaşlarımızla aramızdaki kuşak farkını esnetecek bir uygulamaya hayat verdik. Müdür, Direktör, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdürümüz’den oluşan yönetim ekibinin bu genç kuşağa mentorluk yaptığı uygulamamız ile günlük yaşamdan dijitalleşmeye, sosyal medyadan ebeveyn ilişkilerine kadar birçok konuda görüşmeler yapılıyor ve ekip içi kaynaşmalar artarak empati kurulabiliyor.

Koç Diyalog

Amaç, şirket stratejileri doğrultusunda belirlenen hedeflerin, tüm yönetim seviyelerine yaygınlaştırılması, çalışanların performanslarının ortak ilkeler çerçevesinde objektif olarak yönetilmesi ve performansta en üst seviyeye ulaşılmasıdır.

Performans Yönetim Sistemi hedef belirleme ve yayılımı, hedef takibi, ara dönem ve sene sonu değerlendirmeleri ile aksiyon ve geri bildirim süreçlerinden oluşmakta, kocinsan.kocweb portalı üzerinden online ortamda yürütülmektedir.

Şirket hedeflerinin tüm çalışanlara yayılması, çalışanların hedeflerini gerçekleştirmedeki başarılarının ölçülmesi, ödüllendirilmesi, çalışan performansının iyileştirilmesi için yapılması gerekenlerin tespit edilip yetkinliklerinin belirlenerek ileriye yönelik bireysel gelişimlerinin planlanması sağlanmaktadır.

Bunun yanı sıra performans sonuçları, ücret artışlarının belirlenmesi ve potansiyel çalışanların tespit edilmesi sürecine de girdi sağlamaktadır.

Flextra

Çalışanlarımız bizim için değerlidir ve onlara fayda sağlayacak her uygulama bizde sonuna kadar desteklenir.

Flextra, çalışanlarımızın, belirlenen kurallar çerçevesinde yıllık seçimler yaparak yan fayda bütçelerini yönettiği bir sistemdir.

Cevherim Sensin

Çalışma arkadaşlarımız için Tanıma & Takdir Ödüllendirme kapsamında devreye aldığımız, iyi uygulamaları teşvik etmek ve ödüllendirmek, performans ve üretkenliği teşvik etmek, çalışanlarımıza bizim için ne kadar değerli olduklarını hissettirmek ve motivasyonlarını arttırmak, çalışan bağlılığını güçlendirmek ve kıdemli çalışanlarımızı ödüllendirmek gibi birçok amaca hizmet eden ‘Cevherim Sensin’ ile, farklı kategorilerde başvuran çalışma arkadaşlarımızı ödüllendirmeye devam ediyoruz.