Vizyon, Misyon ve Temel Değerler

Vizyon
Çevre ve insana saygı felsefesini temel alarak Türk madencilik sektöründe oynadığımız aktif rolü üst pozisyonlara taşıyıp ülkemiz madenciliğinde lider olmak ve 1957’lere dayanan tecrübemiz ile insan kaynağımızdan güç alarak Türk madenciliğini uluslararası sahaya taşımak.

Misyon
Ülkemizin doğal kaynaklarının yararlı ve doğru şekilde değerlendirilmesini sağlayıp üretime ve dolayısıyla ülke ekonomisine katmak, çevre ve insan odağında sürdürülebilir madencilik yapmak.

İnsan Odaklılık
Kapsayıcılık
İş – Özel Yaşam Dengesi
Empati

Takım Olmak
Kapsayıcılık
İş Birliği
İnisiyatif
Birlik Olmak
Aile Olmak
Sorumluluk

Sürekli Gelişim
Mücadele
Adanmışlık
Sürdürülebilirlik – İstikrar
Verimlilik
Analitik Olmak

Kaynakların Adil Paylaşımı
İş Etiği
Dürüstlük
Şeffaflık

Farklılaşma İçin Çeşitlilik ve Yenilikçilik
Öğrenme Hevesi
Yenilikçilik
Çeviklik