Etik İlkeler ve Uyum Politikaları

Demir Export Etik paydaşlarla olan ilişkilerinde adil olmayı, hesap verilebilmeyi şeffaf olmaya temeline almaktadır.

Tüm faaliyetlerinde, sözleşme taahhütlerine ve ilgili mevzuata tam olarak uymakta ve bütün aksiyonlarını `Etik İlkeler` çerçevesinde hayata geçirmektedir. Bundan hareketle faaliyet gösterdiği bölgelerde tüm paydaşların beklentilerine yanıt vermek üzere bir 'Uyum Çalışması' yürütmüştür.

Etik İlkeler
Uyum Politikası
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
Hediye ve Ağırlama Politikası
İnsan Hakları Politikası
Tedarikçi Zinciri Uyum Politikası
Toplumsal Yatırım Politikası
Yaptırımlar ve İhracat Kontrolleri Politikası
İhbar Politikası
Disiplin Politikası