2006 yılında Demir Export A.Ş. tarafından Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nden ihale yolu ile elde edilen Bakırtepe Altın sahasında, 2007 yılında başlatılan çalışmalar, 2011-2012 yıllarında hızlandırılmış ve gerekli olan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci tamamlanmıştır. İzinlerin alınmasını müteakiben 2012 Nisan ayında saha inşaat çalışmaları başlatılmıştır. Ancak, Temmuz 2013’ de Sivas İdare Mahkemesinin “Yürütmeyi Durdurma” kararı ile çalışmalar durdurulmuş, ÇED raporunun revize edilmesi ve Mayıs 2015’ de “Yürütmeyi Durdurma” nın kaldırılması ile birlikte çalışmalara tekrar başlanmıştır. Haziran ayında başlayan kurulum çalışmaları 154 gün gibi bir sürede tamamlanarak Aralık 2015’ de tesisler devreye alınmış, ilk külçe üretimi ise 28 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Demir Export A.Ş.’nin sıfırdan bularak geliştirdiği ilk değerli metal (altın, gümüş) madeni olan Bakırtepe Altın Madeni projesi, yıllık 25.000 onz (800 kg) üretim kapasitesine sahiptir. Maden ömrü boyunca toplam 150.000 onz (4.800 kg) altın metali üretilmesi planlanmaktadır. İşletilebilir rezervi genişletmek ve büyütmek için aynı saha içinde ve civarında jeolojik arama faaliyetleri devam etmektedir.