İşe Alım
İnsan Kaynakları politika ve hedefleri ile uyumlu, fırsat eşitliğini ön planda tutan bir istihdam politikası ile pozisyonun gerektirdiği niteliklere uygun eğitim, teknik bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip insan kaynağını şirketimize kazandırmaktır. İşe alım süreçlerimizde en önemli kriterlerimizden biri yetkinliklerdir. 

Adayların işe uygunluğunun değerlendirilmesinde pozisyonun niteliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümü veya birkaçı uygulanır.
  • İngilizce Seviye Tespit Sınavı
  • Yetkinlik Bazlı Mülakatlar
  • Kişilik Envanteri
  • Değerlendirme Merkezi Uygulamaları - Adayların yetkinlikleri, kendilerine verilen vaka çalışmaları üzerinde gerçekleştirdikleri grup çalışmasına ve bireysel egzersizlere göre değerlendirilir.
İç İlan Sistemi

Koç Topluluğu içerisinde tüm açık pozisyonlar iç ilan sisteminde yayınlanmaktadır. 2 yılın üzerinde deneyim gerektiren boş pozisyonlar için Topluluk çalışanlarına öncelik verilmektedir. Boş pozisyonların çalışanlara duyurulduğu, Topluluk içinden yapılan başvuruların yönetildiği Koç Kariyerim portalı, çalışanlarımıza kendi kariyerlerinde etkin rol oynama ve kariyer gelişimlerine yön verme fırsatı da sunmaktadır.