Koç Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
Koç Topluluğu şirketlerinde çalışan ve aynı zamanda Sosyal Sigortalar Kurumu'na tabi olan personele "ek sosyal güvence ve yardım" sağlamak amacıyla kurulmuştur. Koç Topluluğu şirketlerinde çalışmaya başlayan herkes vakfa üye olabilir.

Vakfın sağladığı yardım ve hizmetler şunlardır:

a) Vefat, hastalık sebebiyle çalışamama ve maluliyet hallerinde Risk Teminatı,
b) Emeklilik veya üyeliğin sona ermesi halinde:
a. Toptan ödeme
b. Emekli aylığı ödemesi,
c) Mesken edinme ve belirli ihtiyaçların karşılanması için finansman desteği,
d) Eş ve çocuklar dahil olmak üzere sağlık sigortası hizmeti.

Üyeler vakfa dahil oldukları tarihten itibaren her yıl Vakıf Yönetim Kurulu tarafından tespit edilmekte olan kesenek tavanını aşmamak üzere her ay ücretlerinden belirli bir oranda kesenek primi ödemektedir. Şirketler de aynı miktarda iştirak payını çalışanları adına vakfa yatırırlar.