Ücret Yönetimi
Ücret Yönetim sürecinde amacımız, adil ve rekabetçi ücret politikaları ve yüksek performans standartları ile başarıyı ödüllendirmek ve sürdürülebilir kılmaktır.

Ücret yönetim sistemine temel oluşturan iş kademeleri, yapılan iş değerlendirmeleri neticesinde belirlenmektedir. İş değerlendirme sürecinde, tüm işlerin, şirket hedeflerine ulaşılmasındaki katkısını ölçen ve sorumluluk seviyelerine göre sıralanmasını sağlayan uluslararası bir sistem kullanılmaktadır.

İş değerlendirmelerinin akabinde, kademeler bazında ücret politikaları belirlenmektedir. Ulusal ve uluslararası piyasa araştırmaları ile ücret piyasaları yakından takip edilmektedir.

Şirketimiz, objektif ve şeffaf yönetimle, eşit işe eşit ücret ödeme prensibine sahiptir. Ayrıca yüksek performanslı çalışanlarımızı ayrıştırıp ödüllendirerek, onları motive edecek bir ücret yönetim sistemi kullanılmaktadır.