Kariyer ve Yetenek Yönetimi
Kariyer Planlama ve Yedekleme sürecinin amacı, potansiyel çalışanların erken teşhis edilmesi, gerekli olan mesleki bilgi, beceri, gelişim imkânlarının sağlanması ve daha fazla sorumluluk gerektiren görevlere hazırlanmalarının planlanmasıdır.

Potansiyel çalışanlar; performans sonuçları, yönetici görüşü ve yetkinliğe dayalı değerlendirme süreçleri ile belirlenmektedir. Potansiyel havuzuna alınan adaylar Lider Geliştirme Programları ile geleceğe hazırlanmakta, düzenli olarak yapılan İnsan Kaynakları Planlama toplantıları ile potansiyel çalışanların kariyer planları takip edilmektedir.

Üst seviye liderlik yetkinlikleri taşıyan başarılı çalışanlarımız ise "Değerlendirme Merkezi Uygulaması" ile tespit edilerek özel bir yetenek yönetimi programına dahil edilmekte, gelişimleri sürekli olarak takip edilmektedir.
Bu süreç sayesinde şirketlerimizdeki kritik pozisyonlar etkin bir şekilde yedeklenmekte ve böylece sürdürülebilir performans yönetimi sağlanmaktadır.

Koç Topluluğu içerisinde tüm açık pozisyonlar iç ilan sisteminde yayınlanmaktadır. 2 yılın üzerinde deneyim gerektiren boş pozisyonlar için Topluluk çalışanlarına öncelik verilmektedir. Boş pozisyonların çalışanlara duyurulduğu, Topluluk içinden yapılan başvuruların yönetildiği Koç Kariyerim portalı, çalışanlarımıza kendi kariyerlerinde etkin rol oynama ve kariyer gelişimlerine yön verme fırsatı da sunmaktadır.

Değerlendirme merkezi uygulamaları sonucu üst seviye liderlik yetkinlikleri taşıyan çalışanlarımız için Yetenek Yönetimi Programı'nın bir parçası olarak Kurumsal Koçluk Programı hayata geçirilmiştir. Bu program kapsamında, geleceğin lider adaylarına kurum içinde bire bir koçluk hizmeti sağlanmaktadır. Bu uygulama ile lider adaylarının, liderlik yolculuklarındaki gelişimleri yakından desteklenmektedir. Diğer yandan, koçluk yaklaşımını yaygınlaştırmak üzere, şirketimizde de iç koçlar yetiştirilmektedir.