Yetkinlik Yönetimi
Şirketimiz, en üst düzey performansın elde edilmesinde ayırt edici olan bilgi, beceri ve tutumları kapsayan gözlemlenebilir davranışlar olan yetkinlikler açısından insan kaynağının etkin kullanımını ve geliştirmesini amaçlamaktadır.

Yılda bir kez çalışanlar ile Yetkinlik değerlendirme görüşmeleri yapılarak, 360 derece değerlendirme yöntemi ile çalışanın güçlü ve gelişime açık yönleri tespit edilir. Çalışanımız aşağıda belirtilen 9 ana yetkinlik üzerinden  yöneticisi, eş düzeyleri, varsa kendisine bağlı çalışanları ve kendisi tarafından değerlendirilir. 
  • Yön Belirleme
  • Takım Çalışması
  • İletişim
  • İşbirliği Geliştirme
  • Sonuç Odaklılık
  • Yaratıcılık ve Girişimcilik
  • Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme
  • Farklılıklara Uyum ve Yönetme
  • Müşteri Duyarlılığı 
Yetkinlik değerlendirme sonuçları, performans değerlendirme sonuçları ile birlikte Gelişim Planlama Sistemine, Potansiyel çalışanların belirlenmesi  ve yedekleme planlarının oluşturulması süreçlerine girdi teşkil etmektedir.