Performans Yönetimi
Şirketimizde uygulanan performans yönetim sistemi ile kısa vadeli getiri yerine sürdürülebilir değer yaratılmasının ödüllendirilmesi amaçlanmaktadır.

Amaç, Şirket stratejileri doğrultusunda belirlenen hedeflerin, tüm yönetim seviyelerine yaygınlaştırılması, çalışanların performanslarının ortak ilkeler çerçevesinde objektif olarak yönetilmesi ve performansta en üst seviyeye ulaşılmasıdır.

Performans Yönetim Sistemi hedef belirleme ve yayılımı, hedef takibi, ara dönem ve sene sonu değerlendirmeleri ile aksiyon ve geri bildirim süreçlerinden oluşmakta, Koç@İnsan portalı üzerinden online ortamda yürütülmektedir.
Şirket hedeflerinin tüm çalışanlara yayılması, çalışanların hedeflerini gerçekleştirmedeki başarılarının ölçülmesi, ödüllendirilmesi, çalışan performansının iyileştirilmesi için yapılması gerekenlerin tespit edilip yetkinliklerinin belirlenerek ileriye yönelik bireysel gelişimlerinin planlanması sağlanmaktadır.

Bunun yanı sıra performans sonuçları, ücret artışlarının belirlenmesi ve potansiyel çalışanların tespit edilmesi sürecine de girdi sağlamaktadır.