İK Politikamız ve Hedeflerimiz
Ekonomik ve sosyal kalkınmanın, çevresel koruma ile bütünleştirildiği sürdürülebilir madencilik politikasını benimseyen Demir Export, madencilik sektörüne sağladığı doğrudan katkının yanı sıra, bölgesel ve genel istihdama da önemli katkılar sağlamaktadır. Faaliyet gösterdiği sektörde operasyonlarını gerçekleştirirken paydaşlarının kendisinden beklentilerini dikkate alarak karşılıklı diyalog anlayışı ve geri bildirim mekanizmaları ile beklentileri en üst düzeyde karşılamaya çalışmaktadır.

Demir Export, gerçek sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanmaktadır. Dünya ve ülkemiz standartlarında kabul gören ve en iyi İK uygulamalarının yanı sıra Demir Export, çalışanlarından aldığı geri bildirimler ile faaliyetlerine yön vermeyi ilke edinmiştir. Bu anlayış ile çalışan standartlarının en yüksek düzeyde olması ve tüm çalışanlarına kendilerini değerli hissettikleri bir çalışma ortamı yaratmak için üstün bir gayret sarf etmektedir. İhtiyaca yönelik verilen eğitimler ve düzenli aralıklarla yapılan performans değerlendirmeleri ile çalışanların gelişimine destek olunmaktadır. 

Çalışanların memnuniyeti düzenli olarak ölçülerek buna yönelik iyileştirmeler yapılmaktadır.

İnsan haklarına saygı yaklaşımımızın gereği olarak Demir Export A.Ş. bünyesinde çalışan herkes etnik köken, ırk, dil, din, mezhep, yaş, cinsiyet, uyruk, maluliyet ayrımı yapılmaksızın eşit kabul edilmektedir. İnsan kaynakları politikamızla başlayan bu yaklaşım doğru işe doğru insan, eşit işe eşit ücret, başarıya bağlı liyakat ve herkese eşit fırsat prensiplerine dayanmaktadır.

Vizyonumuz, misyonumuz, stratejilerimiz, iş süreçlerimiz ve ortak değerlerimiz ışığında:
  • Güncel ve insan odaklı İnsan Kaynakları uygulamaları ile eğitime, gelişime açık, motivasyonu ve kurum aidiyeti yüksek çalışanlardan oluşan insan gücünü bünyemize kazandırmak ve korumak,
  • Çalışanlarımızın etkinliğini ve verimliliğini en üst seviyeye çıkaracak insan kaynakları sistem ve süreçlerini geliştirmek,
  • Dinamik, yenilikçi ve takım çalışmasına yatkın bir kurum kültürü oluşturmak,
  • Şirketimizin sürekli başarısında en önemli etken olan çalışan bağlılığı ve memnuniyetinin devamlılığını sağlayarak hem sektöre adım atan hem de yetişmiş iş gücünün tercih ettiği bir şirket olmak,
  • Tüm faaliyet ve uygulamalarımızda topluma karşı sorumlulukla ve etik değerlere bağlı olarak hareket etmek,
  • Çağdaş, yaratıcı ve ekip çalışmasına inanan bireyler ile gelişimin desteklendiği, şeffaf, dürüst, karşılıklı güvene ve saygıya dayanan ilişkilerin benimsendiği bir çalışma ortamı sağlamayı hedefliyoruz.