2015 Eylül Ayında inşaat faaliyetlerine başlanan yığın liçi alanı, projeye uygun bir şekilde tamamlandı. Yığın Liçi inşaatı, toplamda 10 hücreden oluşan, 175.000 m² alanın, kazı,dolgu, underliner serme sıkıştırma, jeotekstil – jeomembran yüzey kaplamaları ve overliner serme faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu faaliyetler kapsamında son iki hücrenin inşaatı, 2018 yılı Mayıs Ayının sonunda başlamış olup Ekim Ayı sonu itibariyle tüm sıkıştırma ve geçirimsizlik testleri başarılı bir şekilde tamamlanarak kullanıma hazır hale getirilmiştir.
    6 Kasım 2018