​​
Eynez II Yer Altı Kömür İşletmesi


TKI Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan 86073 numaralı ruhsatın işletme haklarının devri ihalesi 05 Haziran 2018 tarihinde yapılmış ve Demir Export A.Ş. ve Fernas İnşaat A.Ş. Adi Ortaklığımız tarafından kazanılarak, 21 Eylül 2018'de tarihinde sözleşme imzalanmıştır.