​​
Ülkem İçin Projesi

"Ülkem İçin" projesi, sorumlu vatandaşlık kavramının bir parçası olarak bireysel girişimciliğin yayılmasını teşvik etmek amacıyla 2006 yılında başlatılan bir Koç Holding sosyal sorumluluk girişimidir. Ülkemiz için sosyal dayanışmanın ve yerel sorunların çözümüne katkıda bulunmamız gerektiğinin bilinciyle her yıl Şirketimiz ve çalışanlarımız farklı projelere imza atmaktadır. "Ülkem İçin" Projesi, Koç Topluluğu şirketleri, çalışanları, bayileri, tedarikçileri arasında sosyal sorumluluk olgusunu yaygınlaştırarak, toplumsal sorunlara karşı daha katılımcı bir tutum geliştirmeyi ve yerel gelişimi destekleyerek yaşam standardını yükseltecek projelerin hayata geçirilmesini amaçlayan bir çatı projedir. Teması iki yılda bir değişen proje kapsamında, toplumsal sorunlara karşı daha katılımcı bir tutum geliştirmek ve yerel gelişimi destekleyerek yaşam standardını yükseltecek projeleri hayata geçirmek amaçlanır. Koç Topluluğu, hem bireysel hem de kurumsal olarak bilinçli bir duyarlılığın geliştirilmesi, aynı zamanda ülkemiz sorunlarına kayıtsız kalmayarak çözümün bir parçası olmaya gayret etmektedir. Şirketimiz, çalışanları aracılığıyla sosyal sorumluluk anlayışının tabana yayılmasını sağlamayı ve bireysel olarak toplum sorunlarına karşı daha katılımcı bir tutum geliştirilmesini hedeflemektedir.

31 Mayıs 2016