​​
Bakırtepe Altın İşletmesi


2006 yılında Demir Export A.Ş. tarafından Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nden ihale yolu ile elde edilen Bakırtepe Altın sahasında, 2007 yılında başlatılan çalışmalar, 2013 Mart ayında Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin tamamlanmasıyla hız kazanmıştır.

Ancak, Sivas İdare Mahkemesinin “Yürütmeyi Durdurma” kararı ile çalışmalar durdurulmuş, ÇED raporunun revize edilmesi ve Mayıs 2015’ de “Yürütmeyi Durdurma” nın kaldırılması ile birlikte çalışmalara tekrar yoğun bir şekilde başlanmıştır. 8 ay gibi kısa bir sürede tüm inşaat işleri tamamlanarak üretim aşamasına gelinmiş, 28 Mart 2016 tarihinde ilk döküm gerçekleştirilmiştir.

Demir Export A.Ş.’nin sıfırdan bularak geliştirdiği ilk değerli metal (altın, gümüş) madeni olan Bakırtepe Altın Madeni projesi, yıllık 25.000 onz (778 kg) üretim kapasitesine sahiptir. Çevre ve iş emniyeti ile ilgili en iyi uygulamaların takip edilmekte olduğu Bakırtepe Altın Madeni’nde son yıllarda ülkemizde oldukça sık uygulanmakta olan yığın liçi yöntemi kullanılarak altın üretimi yapılmaktadır. Şirketimiz gelecek yıllarda altın üretimini arttırmak için arama ve geliştirme faaliyetlerine devam edecektir.