​​
Bakırtepe Altın İşletmesi


2006 yılında Demir Export A.Ş. tarafından Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nden ihale yolu ile elde edilen Bakırtepe Altın sahasında,

2007 yılında başlatılan çalışmalar sonucunda 28 Mart 2016 tarihinde ilk altın dökümü gerçekleştirilmiştir.