​​
Kazayı Ne Sen Yaşa Ne De Bize Yaşat


Bakırtepe Altın Madeni İşletmemiz İSG’nin öneminin içselleştirilmesi ve iletilen mesajların etkisinin artırılması amacı ile çocuklardan çalışanlara mektup gönderilmesi için çalışmalara başladı. Her ay düzenli olarak çalışanlara iletilecek olan mektupta, güncel İSG konuları üzerinden uyarıcı ve öğretici bilgilendirmeler yapılarak İSG kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.
23 Kasım 2017