​​
Bir Tohum Bir Ağaç, Bir Ağaç Bir Yuvadır


2018 yılı güz döneminde; “Bir Tohum Bir Ağaç, Bir Ağaç Bir Yuvadır” isimli proje kapsamında geçmiş yıllardaki toprak döküm alanlarının doğaya yeniden kazandırılması için 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren ağaçlandırma çalışmaları başlamıştır. Yapılan çalışmalarda yaklaşık 350.000 m² lik alanın ağaçlandırılması tamalanmıştır. 2018 Yılı çalışmalarında toplam ağaçlandırılan alan 1000 dönüm civarındadır.
17 Aralık 2018