​​
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Demir Export A.Ş. olarak maden arama ve işletme faaliyetlerinden etkilenebilecek tüm paydaşlarımızla, her türlü ayırımcılıktan uzak bir şekilde, karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde zamanında ve doğru bilgi akışının sağlayacağımızı,

Yöre halkının şirket faaliyetlerinin sağlayacağı sosyal, çevresel, ekonomik ve kültürel olanaklardan en üst düzeyde faydalanmasının sağlanacağını,

Söz konusu faaliyetlerin mevcut sosyo-ekonomik ve kültürel çevreye etkilerini öngörerek, ve yöre halkı ile diğer paydaşların fikirlerini de dikkate alarak iyileştirici ve önleyici çalışmaların yapılacağını,

Dürüst ve ahlaklı bir kurumsal vatandaş, sektöründe saygın bir firma olarak itibarımızı ve bize duyulan güveni doğrulayacak şekilde sosyal ve çevresel performansımızı sürekli geliştirirken paydaşlarımız için de değer yaratmayı taahhüt ederiz.

Şirketimiz yöneticileri, bu taahhütleri gerçekleştirmeye yönelik bir şirket kültürü oluşturmak için her türlü çabayı göstereceklerdir. Bütün çalışanlarımız ve alt yüklenicilerimizden, sorumlu madencilik anlayışıyla oluşturulan bu ilkelere uyumlu faaliyet ve davranışlar beklenmektedir.