​​
Erzurum - İspir / Bakır - Çinko Projesi


07.03.2012 tarihinde, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nden ihale yolu ile alınan sahada, 2012 yılında jeolojik - jeokimyasal etüt çalışmaları ile beraber karotlu sondaj faaliyetleri başlatılmıştır.

2014 yılında başlayan ÇED sürecinin tamamlanması ile günümüze kadar 35.000 m karotlu sondajın tamamlandığı ruhsat sahası içerisinde, iki farklı tipte cevherleşme belirlenmiştir.

Faz-1 olarak isimlendirilen Skarn tip bakır (Cu) - çinko (Zn) cevherleşmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, ortalama %1,3 Cu,  %4,77 Zn ve 33 gr/ton Ag içerikli 3 milyon ton kaynak tespit edilmiş olup potansiyeli arttırmaya yönelik sondaj çalışmalarına devam edilmektedir.

2016 yılında sahada inşaat çalışmalarına başlanması ve 100 ton/saat kapasiteli flotasyon tesisinin 2017 yılında devreye alınması planlanmaktadır.