​​
Erzurum - İspir / Bakır - Çinko Projesi


07.03.2012 tarihinde, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nden ihale yolu ile alınan sahada, 2012 yılında jeolojik - jeokimyasal etüt çalışmaları ile beraber karotlu sondaj faaliyetleri başlatılmıştır.