​​
Balıkesir - İvrindi / Altın Projesi


Proje sahası, Edremit Körfezi ile Erdek Kapıdağı Yarımadası arasında kalan Türkiye’nin önemli baz ve değerli metal provenslerinden biri olan bölgede (Bergama Altın, Balya Kurşun-Çinko, Şamlı Demir, İvrindi Antimuan yataklarını içeren) yer almaktadır. 

Ön jeolojik etüdü yapılmış olan saha 05.09.2012 tarihinde MİGEM ihalesinde Şirketimize kazandırılmıştır.

Arama ve geliştirme çalışmaları 2013 yılından bu yana  toplam 3.500 m sondaj yapılmış olup jeofizik etütlerine ve arama-rezerv geliştirme sondajlarına devam edilmektedir.