​​
Çevre


Başarının sadece ekonomik ve teknolojik özelliklere odaklı yapısı bir eski zaman klasiği olarak geçmişe gömüldü. Yeni dünyada oyunun kuralları değişti. Şimdi yeni dünyanın yeni kurallarına geçiş yapma zamanıdır. Artık başarılı üretimin olmazsa olmaz parametrelerinden biri de sürdürülebilirlik kavramıdır.

Demir Export çalışanları olarak “çevreyi” gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak görüyoruz. Çevreyi, evreni ve insanlığı koruyarak, dünyadaki en iyi uygulamaları örnek alarak büyümenin yollarını arıyoruz. Geleceği sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz. 

Sürdürülebilir gelecek amaçlı çevre hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için şu prensiplerle çalışmalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz;
  • Her proje öncesinde, projenin yer aldığı yörenin fiziksel, biyolojik ve sosyo ekonomik çevresinin, proje faaliyete geçmeden önceki durumunun araştırılması için temel çevresel veri toplama çalışmalarını  yaptırarak; meteoroloji ve iklim verisi, jeoloji, hava kalitesi, yüzey ve yeraltı suyu kalitesi, toprak kalitesi, flora-fauna, gürültü, asit kaya drenajı potansiyeli, hidroloji ve hidrojeoloji gibi temel konuları kapsayan  çevresel veriler ile projelerimize yön vermek ve en az çevresel etkiyi amaçlayan projeler üretmek
  • Çevre dostu teknolojileri tercih etmek,
  • Çevre mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklere tam uyum sağlamak ve mevzuat ile sınırlı kalmadan uluslararası çevre yönetim standartlarını adapte etmek,
  • Çevresel iç izleme sistemini geliştirmek ve  iç tetkiklerin etkinliğini arttırmak
  • Doğal kaynak tüketimini azaltmak; doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak
  • Atık oluşumunu azaltmak, yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı desteklemek
  • Çevre konusunda davranışsal risk faktörlerini en aza indirmek amaçlı tüm çalışanlarımızı eğitimlerle sürekli bilinçlendirmek
  • Toplumun çevre bilincinin arttırılmasına yönelik faaliyetler düzenlemek
  • Madencilik faaliyetleri sırasında ve sonrasında arazilerin doğaya yeniden kazandırılması çalışmalarını yürütmek.