​​
İSG
DEMİR EXPORT A.Ş. 

İŞ GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE TOPLUM İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

Demir Export A.Ş.; tüm işletmelerinde ve arama sahalarında, çalışanlarının sağlık ve emniyetlerini sağlamak ve topluma saygılı, çevreye zarar vermeden faaliyetlerini sürdürmek için aşağıdaki ilkelere bağlı olarak çalışmayı taahhüt eder:
  1. Çalıştığımız ülkelerin ilgili mevzuat hükümlerine ve etik kurallara tam olarak uymak; 

  2. Proje ve üretim süreçlerimizdeki tüm paydaşlarımızın beklentileri doğrultusunda, standartları üst düzeyde yakalamak, iyileştirme imkânlarını araştırmak ve uygulamak;

  3. Emniyetli bir iş ortamı yaratarak devamlılığını sağlamak ve çalışanların meslek hastalığına yakalanması ya da yaralanmalarını engellemek için bütün önleyici faaliyetleri ve bunlara bağlı altyapıyı tasarlamak, çalıştırmak ve yapılandırmak;

  4. İşe alımlarda, satınalmalarda ve alt yüklenici seçiminde iş emniyeti yönetimine bağlılık gösterecek, uygun nitelik ve yeteneklere sahip kişileri ve firmaları seçmek;

  5. Risk değerlendirmesi sonucunda yüksek riskli olarak değerlendirilen işlerin, risk değerlerini kabul edilebilir seviyeye indirecek önlemler alındıktan sonra yapılmasını sağlamak;

  6. Düzenli denetleme ve değerlendirme programlarını uygulamak, bu uygulamaları takip etmek ve gerekli önlemleri alarak iyileştirme fırsatlarının hayata geçirilmesini sağlamak;

  7. Projelerin hazırlık, üretim ve kapanma aşamalarıyla ilgili iş güvenliği, sağlık ve çevre konusunda paydaşlarımızın görüşlerini almak, açık ve dürüst bir iletişim aracılığıyla geri bildirimde bulunmak;

  8. İş güvenliği, sağlık ve çevre performans raporlamalarına bağlılık sergilemek ve tüm kazaları raporlamak;

  9. İş emniyeti ve çevre ilkelerimize uygun olmayan makina ve ekipman satınalınması, kiralanması ve kullanılmasına engel olmak.
İş güvenliği, sağlık, çevre ve toplumla ilişkilerde bu ilkelerin uygulanmasından, takip edilmesinden ve geliştirilmesinden TÜM ÇALIŞANLARIMIZ sorumludur. 

Şirketimiz, iş emniyeti, sağlık ve çevre konularında ülkemizin en iyi performans gösteren madencilik şirketleri arasında olmayı sürdürebilmek için bu ilkelere bağlı olarak faaliyetlerine devam edecektir. 

Her kaza önlenebilir. Hedef SIFIR kaza!

Ramazan Yön
Genel Müdür