​​
Kurumsal Sorumluluk
Demir Export A.Ş. ülkemizin yeraltı kaynaklarını ekonomiye kazandırırken, çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı, etkin bir çevre yönetim sistemi ile doğal kaynaklarımızın korunmasını, faaliyet alanları yakınında yaşayan yöre halkının değerlerine saygılı olmayı, tüm çalışanlarının yetkinlik bazlı değerlendirmeye tabi tutularak onlara ayırımcılıktan uzak bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt eder. 

Tüm iş süreçlerinde; sadece ilgili yasa ve yönetmeliklere değil, ilgili uluslararası standartlara ve en iyi uygulama örneklerine de uygun biçimde çalışmayı öngören yönetim sistemlerinin sürekli geliştirilerek uygulanması da şirketimizin kurumsal sorumluluk anlayışının bir parçasıdır.