​​
    Erzurum - İspir / Bakır - Molibden Projesi


    Erzurum - İspir - Ulutaş Porfiri bakır (Cu) - molibden (Mo) cevherleşmesi, ilk olarak 1971-1974 yılları arasında MTA - Birleşmiş Milletler ortak projesi tarafından çalışılmıştır.

    07.03.2012 tarihinde, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nden ihale yolu ile alınan sahada, 2012 yılından günümüze kadar jeolojik, jeokimyasal etüt çalışmaları ile beraber karotlu sondaj faaliyetleri sürdürülmektedir.

    Porfiri tip bakır - molibden cevherleşmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, %0,35 Cu ve 300 gr/ton Mo içerikli cevherli zonlar tespit edilmiş olup jeolojik - jeokimyasal etüt çalışmaları ile birlikte karotlu sondaj çalışmalarına da devam edilmektedir.