​​
Bergama Perlit İşletmesi


Bergama Perlit İşletmesi, İzmir iline bağlı Dikili-Bergama-Çandarlı ilçe merkezleri arasında, Bergama ilçesinin 15 km güneyinde yer almaktadır.

Literatürde Yuntdağ volkanitleri diye adlandırılan istifin bazı seviyelerinde ekonomik büyüklükte perlit yatakları mevcuttur. İşletmenin yıllık perlit üretim kapasitesi 40.000 ton’dur.

Üretilen perlit cevheri yurt dışına ihraç edilmektedir.