​​
Balıkesir Şamlı Demir İşletmesi


Şamlı Demir Cevheri İşletmesi, Balıkesir ilinin 30 km kuzeyinde bulunmaktadır.

1973 tarihinden itibaren işletilen Şamlı Demir Cevheri İşletmesinden, bugüne kadar 2 milyon ton demir cevheri üretimi gerçekleştirilmiştir. İşletmenin kalan demir cevheri rezervi 2 milyon ton olup, % 57 demir (Fe) içeriğine sahiptir.

Ana cevher minerali manyetit olan İşletmenin yıllık üretim kapasitesi 200.000 ton’dur.