​​
Sivas Divriği Demir İşletmesi
Sivas Divriği Demir İşletmesi
Ana cevher minerali manyetit olan sahada 2018 yılı sonu itibarıyle %65 demir (Fe) içeriğine sahip, 8.9 milyon ton rezerv bulunmaktadır. 

Sahadan, 2003 yılından bu güne kadarki süreçte 3.4 milyon ton demir cevheri üretimi gerçekleştirilmiştir. İşletmenin mevcut yıllık üretim kapasitesi 2014 yılı sonunda devreye alınan yeni zenginleştirme tesisi ile 500 bin ton/yıl kapasiteye çıkarılmıştır.