​​
Balıkesir Küçük Eğmir Demir İşletmesiKüçük Eğmir Demir Cevheri İşletmesi, Balıkesir ili, Havran ilçesinin 15 km doğusunda yer almaktadır.

Küçük Eğmir demir cevherleşmesi plaser tipi bir yatak olup, saha genelinde rastlanan cevher minarelleri, hematit ve limonittir.

Sahadan 2004 yılından bu yana 430 bin ton demir cevheri üretimi gerçekleştirilmiştir. İşletmenin demir cevheri rezervi 800 bin ton olup, % 37 demir (Fe) içeriğine sahiptir.