​​
Sivas Çetinkaya / Elkondu Demir İşletmesiÇetinkaya Demir İşletmesi
Çetinkaya Demir İşletmesi, Sivas ili, Kangal ilçesi, Çetinkaya beldesinin yaklaşık 8 km güneydoğusunda yer almaktadır.

1956 yılından beri işletilen ocaktan, 1962-2012 yılları arasında farklı dönemlerde yaklaşık 3,6 milyon ton demir cevheri üretilmiştir. İşletmenin demir cevheri rezervi 6 milyon ton olup, %54 demir (Fe) içeriğine sahiptir.

İşletmenin yıllık üretim kapasitesi 350 bin tondur.

Elkondu Demir İşletmesi 
Elkondu Demir Cevheri İşletmesi, Sivas ili, Kangal ilçesi, Çetinkaya beldesinin yaklaşık 8 km güneydoğusunda yer almaktadır.

Sahadaki madencilik faaliyetleri 2010 yılında başlatılmış olup yıllık üretim kapasitesi kademeli olarak 100.000 ton’a çıkartılmıştır.

İşletmenin kalan demir cevheri rezervi 900 bin ton olup, % 54 demir (Fe) içeriğine sahiptir. Mücavir sahalarda maden arama ve rezerv geliştirme faaliyetleri devam etmektedir.