​​
Proje ve İş Geliştirme


Proje ve İş Geliştirme Grubu, deneyimli ve uzman kadrosu sayesinde Şirketimizin madencilik projelerinin bütün aşamalarında gerekli olan tüm teknik hizmeti verebilmektedir. Söz konusu projelerin dayandırıldığı güvenilir bilgileri derleyecek ve projenin hayata geçirilmesini sağlayacak olan yazılım, donanım ve gelişen teknolojik yenilikler takip edilerek kullanılmaktadır. 

Proje ve İş Geliştirme Grubu, kaynak belirleme çalışmalarının tamamlanmasından sonra projeye uygun üretim metotunun seçilmesi, kısa ve uzun vadeli üretim planlarının yapılması, makine - ekipman seçimi, saha yerleşim planlarının yapılması, gerekli iş gücünün belirlenmesi, akım şeması geliştirme, cevher zenginleştirme projelerinin yapımı ve uygulaması gibi mühendislik, satın alma ve proje yönetimi ile birlikte pazar analizlerinden, gerekli finansman kaynaklarının belirlenmesine kadar her kapsamda fizibilite çalışması gibi faaliyetleri yürütmektedir. 
Ayrıca, proje süreci kapsamında mevcut işletmelerin sürekli iyileştirilmesi faaliyetlerini yürütmek, çıkan ve çıkabilecek problemlere çözüm üretmek ve çözüm sürecine katkıda bulunmak, gelişen teknolojiyi yakından takip ederek Şirket içerisinde uygulanabilirliğini araştırmak ve projelerin her aşamasında faaliyetlerle ilgili periyodik raporlar hazırlamak Proje ve İş Geliştirme Grubu’nun sorumluluğundadır.

Şirketimiz, portföyünde bulunan madenlerde üretim miktarı, verim ve karlılığı arttırma ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirme konusunda aktif bir politika izlemektedir. Bu  politika doğrultusunda, Proje ve İş Geliştirme Grubu’nun ana hedefleri arasında, mevcut portföyü optimum şekilde değerlendirmek, sahip olduğu portföyü genişletmek ve çeşitlendirmek için yurtiçi ve yurtdışındaki yeni yatırım fırsatlarını araştırarak Şirket’e kazandırmaktır. 

Şirketimiz, gerçekleştirdiği proje çalışmalarında dünyanın seçkin kuruluşları ile proje bazında işbirliği de yapmaktadır.