​​
ÜretimDemir Export A.Ş., kendi adına ruhsatlı maden sahalarının yanı sıra, ruhsatı kamuya veya diğer kişi ve kuruluşlara ait sahalarda da arama, geliştirme ve üretim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu kapsamda, şirketimizin kuruluşundan beri sürdürdüğü en önemli faaliyetlerden birisi demir cevheri üretimidir. Demir madenlerinden üretilen yüksek fırınlara direkt şarj edilebilir kalitedeki demir cevherleri, ülkemiz demir ihtiyacının %25’ ini karşılamakta ve mevcut bütün entegre demir çelik fabrikalarının kullanımına sunulmaktadır.

Demir Cevheri üretimi dışında şirketimiz, baz metallerden çinko, kurşun, gümüş, bakır cevheri ve altın konsantreleri üretimi de yapmaktadır.

Yaygınlaşan bu üretim faaliyetlerinin yanı sıra, Demir Export A.Ş. cevher zenginleştirme, maden üretimi, dekapaj taahhüt işleri, maden arama, etüt ve proje çalışmaları gibi madencilik sektörü kapsamına giren diğer alanlarda da önemli bir konuma sahiptir.

Ülkemizde örnek işletmecilik anlayışının uygulandığı açık ocak ve yeraltı maden işletmelerimizde üretilen cevherlerin, katma değerini artırmak üzere kurulmuş olan zenginleştirme tesislerimiz, çağdaş teknolojinin gereksinimlerine cevap verecek niteliktedir.