​​
Tarihçe

1957
Koçtaş ile Tetico ortaklığında, faaliyetlerinin merkezine demir cevherini alan Demir Limited Şirketi kuruldu.
 
1958
Ortaklık, Şirket unvanını Demir Export olarak revize etti.
 
1958-1970
Demir cevheri üretimi ile yurt içi ve yurt dışı satış faaliyetlerine başlandı, ilaveten Divriği’nde dekapaj taahhüt işinde girildi.
 
1970-1976
Sivas Otlukilise, Balıkesir Şamlı ve Eğmir’de demir sahaları’nın yanı sıra Giresun Harşit’te kurşun ve çinko sahaları devralınarak şirket portföyü geliştirildi.
 
1976
Çanakkale bölgesinde linyit kömürü dekapaj işlerine yönelik faaliyetlere başlandı. 
 
1978
Devletleştirme Yasası kapsamında, Şiriketimiz sahaları kamulaştırılarak Türkiye Demir Çelik İşletmeleri’ne devredildi.
 
1979
IV. Beş yıllık kalkınma planında kurşun, çinko, bakır madenlerinin kamu eli ile işletilmesi benimsendiği için özellikle baz metallere ilişkin yeni yatırım yapmama kararı alındı.
 
1980-1981
Kamulaştırılmış 10 adet demir ve 2 adet kömür sahası, Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde iade alındı. TKİ’nin açtığı ihalede Soma Işıklar Panosu kömür üstü dekapaj işi üstlenildi.
 
1983
Giresun Harşit Kurşun Çinko sahasında üretime başlandı.
 
1985
Bakır yatırımlarına yönelik olarak Outokumpu ile bir ortaklık kuruldu.
 
1985-1989
Şirketimiz dekapaj taahhüt işlerini azaltarak maden arama faaliyetlerine odaklanma kararı aldı. Lahanos, Killik ve Güney Espiye Bakır projeleri üzerinde çalışmalara devam edildi.
 
1989
Kangal Termik Santrali kömür sahasından kömür üretimi ve Kangal Termik Santrali’ne teslimi işine ilişkin sözleşme imzalandı ve kömür teslimine başlandı. Outokumpu, yatırım politikası değişikliği nedeni ile Bakır Projeleri ortaklığından çekildi.
 
1990
Lahanos Bakır Projesi’nin fizibilitesi tamamlandı.
 
1992
Lahanos Bakır İşletmesi, bakır konsantresi üretimi ve ihracatınana başladı.
 
1994
Harşit Kuşun Çinko İşletmesi, sahada rezervin tükenmesi nedeni ile terk edildi.
 
1999
Kangal Termik Santrali’nin 3. ünitesinin devreye girmesi ile birlikte kömür üretim talebi en yüksek seviyeye ulaştı, Şirketimiz makine parkını revize etmek amacıyla yatırımlar gerçekleştirdi.
 
2003
BAE sınırları içerisinde kırma taş üretimine yönelik yatırım yapılmasına ve Şirket Şubesi açılmasına karar verildi.
 
2007
Bursa Harmancık ve Güdecek krom sahalarından parça ve konsantre krom üretimi ve ihracatına başlandı.
 
2011
Demir Export A.Ş. – Fernas İnşaat A.Ş. Adi Ortaklığı, TKİ’nin açtığı Eynez Doğu Yeraltı Kömür Üretimi İhalesi’ni kazandı. Bakırtepe Altın Projesi için çalışmalara başlandı. BAE’de yer alan kırma taş tesislerinde üretimi durdurma kararı alındı.
 
2012
Sözleşmenin tamamlanması ve yeni ihalenin kaybedilmesi neticesinde Kangal Kömür İşletmesi faaliyetleri durdu. Krom madenciliğinden çıkma kararı alındı, Harmancık ruhsatı iade edildi. Güdecek krom sahası üretim faaliyetleri redevans karşılığı taşerona devredildi.
 
2013
Kangal Termik Santrali’nin özelleştirilmesi neticesinde yenilenen kömür üretim ve teslim ihalesi kazanıldı. Bakırtepe Altın Projesi’nde yatırıma başlama kararı alındı, ancak ÇED olumlu kararı davaya konu edildi. Divriği’de Taşlıtepe demir cevheri ruhsatı uhdesinde bulunduran Ferrocom Madencilik satın alındı ve Taşlıtepe ve Purunsur sahaları Divriği İşletmesi çatısı altında yönetilmeye başlandı. Erzurum İspir sahasında bakır-çinko cevherleşmesi keşfedildi. Lahanos Bakır İşletmesi operasyonundan, redevans sözleşmesi uzatılmayarak çıkıldı.
 
2014
Ferrocom Madencilik, Demir Export ile birleştirildi. Bakırtepe Altın Projesi yatırımı ÇED’e yönelik hukuksal gelişmeler nedeni ile askıya alındı. Divriği demir sahalarında yapılan rezerv geliştirme çalışmaları sonucunda cevherli malzeme kaynağı, 2,8 milyon ton’dan 12 milyon ton’a yükseltildi.
 
2015
Eynez Doğu Yeraltı Kömür İşletmesinde hazırlık çalışmaları tamamlandı ve üretime başlandı. Olumlu hukuksal gelişmelerin sonucunda Bakırtepe yatırımına tekrar başlandı.
 
2016
Bakırtepe Altın İşletmesi’nde ilk dore dökümü gerçekleştirildi.
 
2017
45 yıl aradan sonra ilk kez demir ihracatı gerçekleştirildi. Otlukilise demir sahası ruhsatı iade edildi. Eynez Doğu Yeraltı Kömür İşletmesi üretimi tam kapasiteye ulaştı.
 
2018
TKİ’nin Eynez Havzası’ndaki sahalar için açtığı ihalede, Demir Export - Fernas İnşaat ortak girişimi (“Eynez-2”) 70 milyon ton rezervli 86073 nolu sahanın ruhsatını devralamaya hak kazandı.
 
2019
Eynez 2 projesi için DEFAŞ A.Ş. kurulmuştur. 5 Temmuz 2019 tarihinde sahanın ruhsat devri gerçekleşmiş, 48 aylık yatırım ve hazırlık dönemi başlamıştır.
 
Demir Export’un ilk uluslararası standarttaki fizibilite çalışması, İspir Bakır-Çinko Projesi için hazırlıklara başlatıldı.