​​
Sivas Divriği Demir İşletmesi


Sivas Divriği Demir İşletmesi

Ana cevher minerali manyetit olan sahadan, 2003 yılından bu yana 1,4 milyon ton demir cevheri üretimi gerçekleştirilmiştir. 

İşletmenin  üretim kapasitesi 2012 yılında devreye alınan yeni zenginleştirme tesisi ile yıllık  400 bin ton kapasiteye çıkarılmıştır.Sivas Taşlıtepe Demir İşletmesi
Ana cevher minerali manyetit olan sahada %65 demir (Fe) içeriğine sahip, 11,3 milyon ton rezerv bulunmaktadır.
 
İşletmenin mevcut 150 bin ton yıllık üretim kapasitesi 2014 yılı sonunda devreye alınan yeni zenginleştirme tesisi ile 400 bin ton kapasiteye çıkarılmıştır.